Libre – priča jedne mame

Kako započeti našu priču sa senzorom FreeStyle Libre? Moje dijete je dobilo dijabetes tip 1 u 13 godini života. Vrlo brzo prihvatili smo novonastalu situaciju te krenuli dalje s novim životnim suputnikom. Otpočetka smo ga prihvatili kao jedan nedostatak u organizmu, a ne kao kroničnu bolest. I višestruko dnevno davanje inzulina Mateu nije bio problem.  […]